Geologia

Tatry zaliczane są do gór orogenezy alpejskiej. Ich trzon stanowią skały krystaliczne z granitem, który w niektórych miejscach pokryty jest dolomitem i wapieniem, z licznymi jaskiniami i innymi zjawiskami krasowymi atrakcyjnymi dla grotołazów. W Polsce znajduje się ok 20% obszaru Tatr, reszta jest na Słowacji. Najwyższym szczytem jest Gerlach 2655 m n.p.m., na terenie Polski górują Rysy (2499 m n.p.m.). Tatry dzielimy na Bielskie, Wysokie i Zachodnie.

Flora

Charakterystyczne jest występowanie roślinności w układzie piętrowym. Mamy więc piętro pogórza, później lasy dolnoryglowe (przeważa buk i jodła), górnoryglowe (przeważa świerk, limba, brzoza karpacka), powyżej 1500 m n.p.m. rośnie kosodrzewina – dzięki temu zbocza są zabezpieczona przed erozją, a ponad 1800 m n.p.m. zaczynają się hale czyli murawy wysokogórskie z bogatą roślinnością alpejską, a od 2300 m n.p.m. już tylko gołe skały z nielicznymi roślinami które się przystosowały do trudnych warunków panujących na tych wysokościach. W Tatrach można spotkać kilka roślin związanych z tymi górami – np. szarotka, dziewięćsił czy fioletowe krokusy. Charakterystycznym drzewem dla tego obszaru jest limba.

Fauna

Symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest kozica, którą można napotkać w najwyższych partiach Tatr. Ciężko będzie zobaczyć świstaki, ponieważ są bardzo płochliwe. A niedźwiedzi to lepiej nie spotykać – żyje tu ich ok. 10 osobników. Ptaki reprezentują przede wszystkim drapieżcy jak orzeł przedni, orlik krzykliwy.